Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

27. februar 2018

Sparekassen Vendsyssel har den 22. februar 2018 overtaget Østjydsk Bank A/S’ (Østjydsk Bank) samlede aktiviteter, herunder kunder og medarbejdere, bortset fra Østjydsk Banks efterstillede kapital. Østjydsk Bank har efterfølgende indgivet egen konkursbegæring, og skifteretten i Aalborg har den 23. februar 2018 afsagt konkursdekret. Skifteretten har udpeget advokat Boris Frederiksen som kurator.

Da alle indskydere og investorer er overdraget til Sparekassen Vendsyssel medfører konkursen ikke tab, som skal dækkes af Garantiformuen.

Der henvises til Østjydsk Banks hjemmeside (www.oeb.dk) for yderligere information.

Garantiformuens dækning ved sammenlægning af to banker
Når indskydere og investorer overdrages fra en ophørende bank til en fortsættende bank, sammenlægges indskuddene ved beregningen af Garantiformuens dækning. Garantiformuen dækker fremadrettet alene op til 100.000 euro (omkring 744.600 kr.) af dette samlede indskud.

Hvis sammenlægningen medfører, at indskydere og investorer ikke længere har samme dækning som før, har de i en periode på 3 måneder mulighed for omkostningsfrit at overføre eller hæve indskud eller kontante midler i medfør af § 15, stk. 2, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Dette gælder uanset om et indskud eksempelvis måtte være tidsbundent.

Indskydere og investorer kan kun overføre eller hæve den del af et indskud, som ikke længere dækkes i samme omfang, som før sammenlægningen.

Eksempel 1:
Hvis en indskyder har 75.000 euro stående i to banker, vil en sammenlægning medføre, at Garantiformuen fremadrettet dækker 100.000 euro af det samlede indskud på 150.000 euro. Indskyderen vil i det tilfælde omkostningsfrit kunne hæve eller overføre 50.000 euro, der ikke fremover vil være dækket af Garantiformuen i samme omfang. 

Eksempel 2:
Hvis en indskyder har 150.000 euro stående i to banker, vil en sammenlægning medføre, at Garantiformuen fremadrettet dækker 100.000 euro af det samlede indskud på 300.000 euro. Indskyderen ville inden sammenlægningen have opnået en dækning på 200.000 euro, hvis Garantiformuen skulle have dækket indskud i begge banken. Indskyderen vil i dette tilfælde omkostningsfrit kunne hæve eller overføre 100.000 euro.
 Tilbage