11. marts 2010

Capinordic Bank A/S trådte den 10. februar 2010 i betalingsstandsning

Capinordic Bank A/S trådte den 10. februar 2010 i betalingsstandsning og blev den 11. februar 2010 taget under konkursbehandling.

Garantifonden dækker navnenoterede indskud i Capinordic Bank A/S med op til modværdien af Euro 50.000 pr. indskyder.
Indskuddet dækkes efter fradrag af indskyderens eventuelle forpligtelser over for Capinordic Bank.

Visse kontotyper dækkes uden beløbsbegrænsning og uden fradrag af forpligtelser; se Garantifondens informationsbrochure.

Der gælder forskellige procedurer for Garantifondens udbetaling af dækning til indskyderne i Capinordic Banks hovedkontor i Danmark og indskyderne i Capinordic Banks filial i Sverige. Baggrunden er, at indskyderne i Capinordic Banks hovedkontor i Danmark også er omfattet af statsgarantien i Danmark administreret af Finansiel Stabilitet A/S i henhold til lov om finansiel stabilitet.

Indskydere i Capinordic Banks hovedkontor i Danmark

Garantifonden dækker navnenoterede indskud i Capinordic Bank opgjort pr. 10. februar 2010 med op til modværdien af Euro 50.000. Indskyderne i Capinordic Banks hovedkontor i Danmark er herudover omfattet af statsgarantien i henhold til lov om finansiel stabilitet. Det betyder, at Finansiel Stabilitet A/S dækker indskydernes tab, i det omfang tabet ikke er dækket på anden måde. Finansiel Stabilitet skal sikre indskyderne (og andre kreditorer) rettidig betaling af deres krav, når de forfalder, og med renter af kravet frem til udbetalingsdagen. Indskyderne i Capinordic Banks danske hovedkontor er dermed sikret fuld dækning af deres krav.

For at sikre indskyderne en hurtig dækning af deres tilgodehavender og for at undgå, at indskydere skal anmelde deres krav to steder, har Garantifonden og Finansiel Stabilitet A/S indgået en aftale, hvorefter Finansiel Stabilitet vil sørge for at betale indskydernes krav mod banken, når de forfalder.

Denne betaling vil omfatte både den del af kravet, der dækkes af Garantifonden, og den del, der dækkes af Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet vil håndtere dækning af indskydernes krav via Capinordic Bank A/S under konkurs. Indskydere, der har spørgsmål om dækningen af deres indskud, eller som har behov for hurtig udbetaling af deres indskud, skal derfor rette henvendelse til:

Capinordic Bank A/S under konkurs 
Strandvejen 58 
2900 Hellerup 
E-mail: overflytpenge@capinordic.com

Se eventuelt hjemmeside for Capinordic Bank under konkurs vedrørende anmodning om udbetaling: http://capinordicbank.dk/dk/Om_Capinordic_Bank/Nyheder/Pages/InformationtilkunderidendanskedelCapinordicBankAS.aspx

Indskyderne vil fra Garantifonden med posten modtage en opgørelse af indskyderens mellemværende med Capinordic Bank. Denne engagementsopgørelse bedes underskrevet og returneret til Garantifonden.

Garantifonden sender kopi af de modtagne engagementsopgørelser til Finansiel Stabilitet. Hvis indskyderens tilgodehavende ikke allerede er udbetalt af Finansiel Stabilitet, vil Finansiel Stabilitet efter modtagelse af engagementsopgørelsen sørge for, at indskyderens tilgodehavende udbetales.