26. juni 2011

Information til indskydere i Fjordbank Mors A/S

Information til indskydere i Fjordbank Mors A/S

Fjordbank Mors' ledelse har som følge af, at banken ikke overholder kapitalkravene i lov om finansiel virksomhed, indgået en betinget aftale med Finansiel Stabilitet A/S om at overdrage alle bankens aktiver og visse af dens ikke-efterstillede passiver til en nystiftet datterbank af Finansiel Stabilitet, Fjordbank Mors af 2011 A/S. Overdragelsen sker med virkning fra den 24. juni 2011. Der henvises i øvrigt til bankens selskabsmeddelelse af d.d. og Finansiel Stabilitets meddelelse af d.d.

Læs hele meddelelsen her