10. oktober 2011

Information til indskydere i Max Bank A/S

Max Bank er blevet overdraget til et datterselskab til Finansiel Stabilitet i henhold til Bankpakke IV.

Dette betyder, at alle indskud i Max Bank er fuldt dækket. Indlånskunder har således fået deres fulde indskud overført til en ny bank.

Læs hele meddelelsen her.