22. april 2012

Information til indskydere i Sparekassen Østjylland

Sparekassen Østjylland afvikles gennem Bankpakke IV. Det betyder, at Sparekassen Kronjylland overtager samtlige privatkunder og de fleste erhvervsengagementer, mens Finansiel Stabilitet A/S overtager de resterende engagementer. Derved lider hverken indskydere eller simple kreditorer tab.

Der henvises i øvrigt til Finansiel Stabilitet A/S’ pressemeddelelse af 22. april 2012.

Læs mere her.