24. februar 2011

Dækning af bankchecks i Amagerbanken

Amagerbanken havde inden afviklingen af banken den 6. februar 2011 udstedt bankchecks, blandet andet i forbindelse med overførsel af kunders engagementer til andre banker og kunders varekøb. Købesummen for disse bankchecks blev trukket på kundernes indlånskonti, men på grund af afviklingen af Amagerbanken har disse bankchecks ikke kunnet honoreres.

I den situation, hvor købesummen for bankchecken er trukket på kundens indlånskonto i Amagerbanken, anser Garantifonden checkbeløbet for at være en del af indskyderens indskud i Amagerbanken pr. afviklingsdagen den 6. februar 2011.

Indskyderens indskud inkl. checkbeløbet vil dermed være dækket af Garantifonden indenfor de efter garantifondslovens gældende beløbsrammer (med op til ca. 745.000 kr. for almindelige konti og uden beløbsbegrænsning for pensionskonti og visse andre konti).

Henvendelse vedrørende honorering af bankchecks skal ske til Amagerbanken af 2011 A/S.

Amagerbanken af 2011 A/S
Amagerbrogade 25
2300 København S
Att.: Kreditafdelingen

Telefon: 32 66 66 66