Du er her: » Dækkede institutter

Dækkede institutter

Dækkede institutter

Når Finanstilsynet har meddelt et pengeinstitut, realkreditinstitut, et fondsmæglerselskab, et investeringsforvaltningsselskab eller en forvalter af alternative investeringsfonde tilladelse til at drive den relevante virksomhed i Danmark, er instituttets indskydere og investorer dækket af Garantiformuen i henhold til gældende lov og bekendtgørelser om Garantiformuen.

På Finanstilsynets hjemmeside, www.finanstilsynet.dk, under menupunktet "Tilsyn" og herefter under menupunktet "Virksomheder under tilsyn" og "Søg virksomheder" og ”Gå til databasen for virksomheder under tilsyn her” kan man under det pågældende virksomhedsområde se de institutter, der er tilsluttet Garantiformuen.
 
Ud over de nævnte grupper, har filialer i Danmark af Nordea Bank AB, Svenska Handelsbanken AB, Swedbank AB, Nordnet Bank AB, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Ikano Bank AB, Carnegie Investment Bank AB og Banque Internationale a' Luxembourg S.A. tilsluttet sig Garantiformuens dækning som supplement til den dækning, der ydes af garantiordningen i institutternes hjemlande.