Rapport om årets aktiviteter

Finansiel Stabilitet offentliggør på vegne af Garantiformuen en rapport om Garantiformuens aktiviteter inden 4 måneder efter et kalenderårs udløb.
 
Tillige fremgår de tidligere Årsrapporter fra Garantifonden for indskydere nedenfor.

2014 Årsrapport Annual Report 
2013 Årsrapport Annual Report
2012 Årsrapport Annual Report
2011 Årsrapport  Annual Report
2010 Årsrapport   
2009 Årsrapport   
2008 Årsrapport   
2007 Årsrapport   
2006 Årsrapport   
2005 Årsrapport   
2004 Årsrapport   
2003 Årsrapport   
2002 Årsrapport   
2001 Årsrapport   
2000 Årsrapport   
1999 Årsrapport   
1998 Årsrapport   
1997 Årsrapport   
1996 Årsrapport   
1995 Årsrapport   
1994 Årsrapport   
1993 Årsrapport   
1992 Årsrapport   
1991 Beretning Regnskab
1990 Beretning Regnskab
1989 Beretning Regnskab
1988 Beretning Regnskab