Du er her: » Om Garantiformuen » Klager

Klagevejledning

Afgørelser truffet af Finansiel Stabilitet på vegne af Garantiformuen i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven kan af den, som afgørelsen retter sig imod, indbringes for Erhvervsankenævnet, senest 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende.

Klager kan sendes per brev til:

Erhvervsankenævnets sekretariat

Dahlerups Pakhus
Langelinie Allé 17
2100 København Ø.
Telefon: 35 29 10 93
E-mail: ean@erst.dk