Du er her: » Nyheder » Meddelelser

Meddelelser

Østjydsk Bank A/S under konkurs

27. februar 2018
Sparekassen Vendsyssel har den 22. februar 2018 overtaget Østjydsk Bank A/S’ (Østjydsk Bank) samlede aktiviteter, herunder kunder og medarbejdere, bor

Ændring i regelsættet vedrørende dækningen for færøske institutter

3. januar 2018
Den 1. januar 2018 ændredes lov om en garantifond for indskydere og investorer, som sat i kraft for Færøerne ved kongelig anordning, til anordning om

Afgørelse om Garantiformuens dækning af puljeindlån for børneopsparingsmidler

5. juli 2017
Finansiel Stabilitet har taget stilling til en konkret henvendelse om Garantiformuens dækning af puljeindlån for børneopsparingsmidler. Vurderinge

Indskud tilhørende offentlige myndigheder dækkes ikke af Garantiformuen

10. marts 2017
Garantiformuen dækker ikke indskud, der tilhører offentlige myndigheder, jf. § 13, stk. 1, nr. 6, i lov om en indskyder- og investorgarantiordning. Ne

Udsendelse af oplysninger om berettiget indskud

26. maj 2016
En række kunder i danske pengeinstitutter oplever for tiden, at de modtager kontoudtog, hvor det fremgår, om deres indskud er et berettiget indskud.

Finansiel Stabilitet omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed

1. juni 2015
Finansiel Stabilitet er på en ekstraordinær generalforsamling i dag blevet omdannet fra et statsejet aktieselskab til en selvstændig offentlig virksom

Amagerbankens konkursbos sagsanlæg mod Finansiel Stabilitet A/S

30. april 2015
Indskydergarantifonden har truffet beslutning om hverken at stemme ja eller nej til, at konkursboet fører erstatningssag mod Finansiel Stabilitet A/S.

Garantifondens årsrapport 2014

4. marts 2015
Bestyrelsen godkendte den 3. marts 2015 Garantifondens årsrapport 2014

Garantifondens årsrapport 2013

7. marts 2014
 Bestyrelsen godkendte den 6. marts 2014 Garantifondens årsrapport 2013
  1 2 3 4   Næste