Grønland

Lov om en garantiordning for indskydere og investorer med tilhørende bekendtgørelser er sat delvist i kraft for Grønland.

Loven er sat i kraft ved anordning for Grønland ved Anordning nr. 1048 af 1. september 2010 om ikrafttræden for Grønland af lov om en garantifond for indskydere og investorer, som ændret ved Anordning nr. 1047 af 1. september 2010 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og lov om en garantifond for indskydere og investorer, som senest er ændret ved Anordning nr. 685 af 28. juni 2012 om ikrafttræden for Grønland af lov om ændring af lov om en garantifond for indskydere og investorer.

Den dertilhørende gældende bekendtgørelse er Bekendtgørelse nr. 1346 af 03.12.2010 for Grønland om Garantifonden for indskydere og investorer.

Du kan finde de regler, der finder anvendelse på Grønland, her i boksen til højre.