Færøerne

Lov om en indskyder- og investorgarantiordning er sat i kraft for Færøerne per 1. januar 2018 ved anordning nr. 1584 af 19. december 2017.

Reglerne for dækning af indskud for færøske institutter og for danske filialer af færøske institutter svarer herefter til dækningen af de danske institutter.

Indskyder- og investorgarantiordningen for færøske institutter reguleres herefter af anordningsbekendtgørelse nr. 1373 af 7. december 2012 som ændret ved anordning nr. 64 af 29. januar 2013, anordning nr. 1587 af 19. december 2017, anordning nr. 1586 af 19. december 2017 og anordning nr. 1584 af 19. december 2017.

Du kan finde de regler, der finder anvendelse på Færøerne, her i boksen til højre.

Som følge af lovændringen per 1. januar 2018 er den nuværende bekendtgørelse for Færøerne under opdatering.