Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

7. december 2012

Dækning for Aldersopsparing

På baggrund af ændringen i reglerne for kapitalpensioner i forbindelse med indførelsen af Aldersopsparing har bestyrelsen for Garantifonden for Indskydere og Investorer (Fonden) efter drøftelse med Finanstilsynet foretaget en fortolkning af, hvorvidt Aldersopsparing er fuldt ud dækket efter garantifondslovens § 9, stk. 2, nr. 2.

Det er herefter Fondens fortolkning, at der er tale om en ændring af den eksisterende fuldt dækkede ordning for kapitalpensioner og ikke en ny ordning, hvorfor Aldersopsparing er omfattet af garantifondslovens § 9, stk. 2, nr. 2.
 
Indskud af kontante midler på en Aldersopsparing er således fuldt ud dækket på linje med indskud på en kapitalpension.


Tilbage