Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

25. januar 2013

Information om tilsagn om dækning af visse omkostninger i forbindelse med overdragelse af Sparekassen Lolland A/S til Jyske Bank A/S

Sparekassen Lolland A/S og Jyske Bank A/S har indgået aftale om overdragelse af Sparekassen Lolland A/S til Jyske Bank A/S, efter at førstnævnte modtog en frist fra Finanstilsynet i medfør af § 225
i lov om finansiel virksomhed om opfyldelse af lovens kapitalkrav.
 
Garantifonden for Indskydere og Investorer har i den forbindelse bekræftet over for institutterne, at Garantifonden, i medfør af garantifondslovens § 7 a, stk. 3, dækker de faktiske omkostninger i forbindelse med Sparekassen Lollands udtræden af deres hidtidige datacentral.
 
Det beløb, som Garantifonden skal dække, kan ikke opgøres endeligt endnu.
Se mere
 
 
Yderligere oplysninger:
 
Formand Charlotte Møller, tlf. 30 59 65 46.


Tilbage