Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

1. juni 2015

Finansiel Stabilitet omdannes til en selvstændig offentlig virksomhed

Finansiel Stabilitet er på en ekstraordinær generalforsamling i dag blevet omdannet fra et statsejet aktieselskab til en selvstændig offentlig virksomhed.
Baggrunden herfor er, at der i dag er trådt en ny lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder i kraft, og Finansiel Stabilitet er i samarbejde med Finanstilsynet blevet udpeget som afviklingsmyndighed. Det nye regelsæt følger af et EU-direktiv, og giver Finansiel Stabilitet en række nye opgaver og beføjelser.
Som afviklingsmyndighed skal Finansiel Stabilitet bl.a. lave afviklingsplaner for alle danske pengeinstitutter, realkreditinstitutter og fondsmæglerselskaber I i samarbejde med Finanstilsynet, administrere Garantiformuen og Afviklingsformuen samt gennemføre en eventuel restrukturering eller afvikling af en nødlidende virksomhed.
Samtidig nedlægges Garantifonden for indskydere og investorer som selvstændig enhed. Finansiel Stabilitet overtager ansvaret for at administrere Garantiformuen, som overtager alle aktiver og passiver fra Garantifonden, og som fremadrettet skal sikre dækning af indskydere og investorer.
Dækningen af indskydere og investor er fortsat EUR 100.000 henholdsvis EUR 20.000 pr. indskydere/investor, men der sker ændringer i, hvordan de dækkede indskud opgøres samt i den fulde dækning af visse indskud.
Læs mere om Finansiel Stabilitet og Garantiformuen, herunder de ændrede regler for dækning, på hjemmesiden www.finansielstabilitet.dk.
 
Yderligere oplysninger
Administrerende direktør Henrik Bjerre-Nielsen, telefon 21 14 21 11
Eventuelt via Pressekontakt, telefon 24 76 35 90.


Tilbage