Du er her: » Information » Meddelelser

Meddelelser

26. maj 2016
En række kunder i danske pengeinstitutter oplever for tiden, at de modtager kontoudtog, hvor det fremgår, om deres indskud er et berettiget indskud.

Baggrunden herfor er, at indskydere mindst en gang om året på deres kontoudtog skal have oplyst, om et indestående beløb på en konto i et pengeinstitut er et berettiget indskud i forhold til Garantiformuens dækning. Der skal samtidig henvises til det oplysningsskema, som pengeinstituttet skal udlevere til indskyderen, når denne indgår en aftale om at oprette en konto.

Kravet om udsendelse af oplysninger om berettiget indskud og udlevering af oplysningsskema blev indført ved en lovændring den 1. juni 2015, og en række indskydere modtager derfor nu oplysningerne for første gang.

Garantiformuen dækker berettigede indskud i danske pengeinstitutter op til et beløb svarende til EUR 100.000. Dækningen opgøres efter fradrag af indskyderens forfaldne forpligtelser over for instituttet. Visse særlige indskud har dog en højere dækning.

Yderligere information om Garantiformuens dækning kan findes her.

Tilbage