Pengeinstitut- og realkreditafdelingen

Indberetningsskema for 2018 til brug for pengeinstitutafdelingen og realkreditafdelingen kan hentes her.

Den 1. januar 2018 træder lov om en indskyder- og investorgarantiordning i kraft for Færøerne ved kongelig anordning. Ikrafttrædelsen af loven betyder, at færøske institutter skal bidrage til Garantiformuen på samme vilkår, som danske institutter. Til brug for bidragsberegningen i 2018 til Garantiformuen, skal færøske institutter indberette oplysninger til Finansiel Stabilitet.

Filialer der er tilmeldt topping-up ordningen under pengeinstitutafdelingen skal benytte særskilt skema, som kan hentes her.

Indberetningsskemaet udfyldes og indsendes elektronisk (Excel-format) til indberetning@finansielstabilitet.dk senest den 31. januar 2018. Indberetningsskemaet skal ledsages/efterfølges af revisorerklæring. Revisorerklæringen skal være Finansiel Stabilitet i hænde senest den 15. marts 2018.

Revisorerklæringen kan for de institutter, som er omfattet af både Afviklingsformuen og Garantiformuen, afgives som én erklæring. Såfremt der afgives en samlet erklæring, skal erklæringen være underopdelt på henholdsvis Afviklingsformuen og Garantiformuen.

Finansiel Stabilitet udsender oplysninger om årets bidrag for 2018 senest den 12. april 2018 med betalingsfrist den 1. maj 2018.

Det er muligt at sende sikker e-post - dvs. signeret eller krypteret e-post til Finansiel Stabilitet, læs her hvordan.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til indberetning@finansielstabilitet.dk.