Dækkede institutter

Tilslutning til Garantiformuen som supplement til hjemlandets garantiordning

En dansk filial, der ønsker at tilslutte sig den supplerende dækning under den danske indskydergarantiordning, jf. § 4 i lov om en indskyder – og investorgarantiordning, skal skriftligt meddele Garantiformuen, at filialen ønsker at tilslutte sig den supplerende dækning.

Det findes ikke nogen blanket til anmeldelsen heraf.

Garantiformuen stiller krav om, at anmeldelsen skal indeholde følgende oplysninger:

  • Filialens navn, adresse og CVR-nr.
  • Navn, adresse og CVR-nr. el. lign. på selskabet i hjemlandet
  • Dato for filialens etablering i Danmark
  • Dato for Finanstilsynets bekræftelse af notifikation af filialen
  • Finanstilsynets registreringsnummer
  • Navn på filialbestyrer
Anmeldelsen skal være underskrevet af den, der kan tegne filialen (filialbestyreren), alternativt skal filialbestyreren have tilsluttet sig anmeldelsen, hvis denne er indsendt af en rådgiver/selskabet på vegne af filialen.

Anmeldelsen skal være vedlagt følgende:
  • Kopi af Finanstilsynets bekræftelse på notifikation af filialen, alternativt brev fra Finanstilsynet til Garantiformuen om notifikation af filialen 
  • Fuldstændig rapport fra Erhvervsstyrelsen
Den supplerende dækningen vil træder i kraft, når Garantiformuen har modtaget den underskrevne anmeldelse med ovenstående dokumentation.