Personoplysninger

Garantiformuen administreres af Finansiel Stabilitet.

Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger, som vi modtager fra dig eller indsamler i overensstemmelse med gældende regler. Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv.

Dataansvarlig

Finansiel Stabilitet er dataansvarlig i henhold til persondataforordningen og data-beskyttelsesloven. Det vil sige, at Finansiel Stabilitet er ansvarlig for, at de oplysninger, Finansiel Stabilitet modtager fra dig eller om dig i forbindelse med en sag eller en anden henvendelse, behandles i overensstemmelse med gældende regler.

Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Det vil sige alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan knyttes til en person. Det kan f.eks. være for- og efternavn, en privatadresse, e-mail-adresse, CPR-nummer eller økonomiske oplysninger.

Privatlivspolitik og Cookiepolitik

Du kan finde Finansiel Stabilitets privatlivspolitik og cookiepolitik her.

I privatlivspolitikken kan du læse om, hvordan Finansiel Stabilitet behandler personoplysninger, og hvilke rettigheder du har, hvis Finansiel Stabilitet behandler dine personoplysninger.

I cookiepolitikken kan du læse om, hvordan cookies bliver behandlet på Garantiformuens hjemmeside.

Klagemuligheder og rådgivning

Klagemuligheder:

Du kan klage til Datatilsynet over Finansiel Stabilitets behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med persondataforordningen eller databeskyttelsesloven.

Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk. Datatilsynets adresse er: Borgergade 28, 5., 1300 København K.

Datatilsynet er den uafhængige statslige myndighed, som fører tilsyn med, at reglerne i person-dataforordningen og databeskyttelsesloven overholdes.

Databeskyttelsesrådgiver:

Finansiel Stabilitets databeskyttelsesrådgiver (DPO) kan vejlede dig om dine rettigheder i forhold til behandling af personoplysninger i Finansiel Stabilitet:

Merete Hjetting, DPO
Mail: dpo@fs.dk
Telefon: 24 76 35 91